Mastermind


W klasycznej grze Mastermind, w jednym rządku są cztery otwory. Jest też wersja z 5 otworami w rządku, niedostępna obecnie na polskim rynku. Kołeczki są albo w 6 albo w 8 kolorach. Można też grać z dodatkowym kolorem (pustym miejscem) i w ten sposób zwiększyć liczbę kolorów do 7 względnie 9. W wersji gry papier-ołówek, zamiast kolorów występują cyfry, których może być 10. Liczba możliwych układów w grze Mastermind, w zależności od liczby kolorów, liczby otworów w rządku oraz od tego, czy kolory w układzie moga się powtarzać, pokazana jest w tabelce poniżej.

Liczba kolorów 6   7   8   9   10  
4 otwory, bez powtarzania kolorów 360 840 1680 3024 5040
4 otwory, z powtarzaniem kolorów 1296 2401 4096 6561 10000
5 otworów, bez powtarzania kolorów 720 2520 6720 15120 30240
5 otworów, z powtarzaniem kolorów 7776 16807 43768 59049 100000