Gry alfabetycznie Puzzle Łamigłówki Karty Zabawki edukacyjne

SET
Set - wszystko


Rekwizytami w grze są karty. Każda z 81 kart jest niepowtarzalna - tak jak ta gra.

12 kart układa się na stole obrazkami do góry. Wszyscy gracze jednocześnie patrzą na te karty, starając się znaleźć odpowiedni zestaw trzech kart, czyli SET. Gracz, który pierwszy taki układ zauważy, woła: SET! i jeżeli zestaw jest prawidłowy, zabiera ze stołu te trzy karty i na ich miejsce kładzie nowe 3 z talii. Zwycięzcą zostaje gracz, który w trakcie rozgrywki zbierze najwięcej zestawów.

Co to jest SET?


Każda z kart jest inna i decydują o tym cztery cechy obrazka:
- liczba elementów (1, 2 lub 3)
- kolor (czerwony, fioletowy, turkusowy)
- kształt (elipsa, prostokąt, fala)
- wypełnienie (brak, zakropkowanie, całkowite wypełnienie)

Trzy karty stanowią zestaw wtedy i tylko wtedy, gdy każda z wymienionych wyżej cech jest na tych kartach taka sama lub całkiem inna. Gracz, patrząc na potencjalny zestaw kart, musi odpowiedzieć na 4 następujące pytania:
- Czy liczba elementów jest na każdej karcie taka sama lub na każdej karcie inna?
- Czy kolor elementów jest na każdej karcie taki sam lub na każdej inny?
- Czy kształt elementów jest na każdej karcie taki sam lub na każdej karcie inny?
- Czy wypełnienie jest na każdej karcie takie same lub na każdej inne?

Tylko wtedy, gdy odpowiedź na każde z tych czterech pytań jest twierdząca, rozpatrywane karty stanowią SET.Przykłady prawidłowych SETówPrawidłowy set 1
Liczba elementów - taka sama
Kolor - taki sam
Kształt - taki sam
Wypełnienie - na każdej karcie inne


Prawidłowy set 2
Liczba elementów - na każdej karcie inna
Kolor - taki sam
Kształt - na każdej karcie inny
Wypełnienie - takie same


Prawidłowy set 3
Liczba elementów - na każdej karcie inna
Kolor - na każdej karcie inny
Kształt - na każdej karcie inny
Wypełnienie - na każdej karcie innePrzykłady nieprawidłowych SETówNieprawidłowy set 1
Liczba elementów - taka sama
Kolor - na każdej karcie inny
Kształt - taki sam
Wypełnienie - na dwóch kartach takie same, na trzeciej inne

Ponieważ wypełnienie nie jest ani takie same na wszystkich kartach, ani na każdej inne, zestaw jest zły.


Nieprawidłowy set 2
Liczba elementów - taka sama
Kolor - na dwóch taki sam, na trzeciej inny
Kształt - na każdej karcie inny
Wypełnienie - na dwóch kartach takie same, na trzeciej inne

Dwa warunki nie są spełnione: pierwszym błędem jest to, że dwie karty są czerwone, a trzecia turkusowa, drugi błąd to dwie karty z całkowitym wypełnieniem, a jedna zakropkowana


Nieprawidłowy set 3
Liczba elementów - na dwóch kartach po 3 elementy, na trzeciej jeden
Kolor - na dwóch kartach zielony, na trzeciej fioletowy
Kształt - na dwóch kartach fala, na trzeciej elipsa
Wypełnienie - na dwóch kartach całkowite, na trzeciej figura zakropkowana

W tym przykładzie nic się nie zgadza


Przebieg gry


Wszystkie 81 kart tasuje się i kładzie w formie talii, obrazkami do dołu.
12 wierzchnich kart odkrywa się i układa w formie prostokąta 3 x 4 karty.
Set - 12 wyłożonych kart
Uwaga: w skład zestawu mogą wchodzić dowolne z 12 wyłożonych na stół kart, niezależnie od ich położenia w rzędach i kolumnach. Na rysunku SET stanowią karty z pogrubionym konturem.
Wszyscy grają jednocześnie. Każdy stara się znaleźć prawidłowy zestaw. Kto taki zestaw zauważy, krzyczy SET i wskazuje odpowiednie karty.
Jeżeli wskazany zestaw to rzeczywiście prawidłowy SET, gracz zabiera te karty i kładzie na stole przed sobą, obrazkami do dołu. Dowolny gracz uzupełnia układ na stole, biorąc trzy wierzchnie karty z talii.
Jeżeli wskazany przez gracza zestaw trzech kart nie jest prawidłowy, gra toczy się dalej, ale gracz, który popełnił błąd, nie może zgłaszać następnego układu do chwili, gdy ktoś inny wskaże prawidłowy SET.

Może się zdarzyć, że układ kart na stole nie pozwala na stworzenie prawidłowego zestawu kart albo też gracze przez dłuższy czas nie są w stanie go znaleźć. W tym przypadku wykłada się na stół dodatkowe trzy karty z talii, zwiększając liczbę kart na stole do 15. Gdy teraz zostanie znaleziony prawidłowy SET, nie dokłada się nowych kart i na stole zostaje ich 12.

Artykuł na temat matematycznych podstaw gry