Warianty warcabów

 

W Polsce gra się najczęściej w wariant, zwany brazylijskim, a na turniejach także w warcaby polskie czyli międzynarodowe. Różnice między najbardziej znanymi wariantami pokazane są w tabelce:

 

Nazwa

Plansza

Każdy gracz ma pionków

Bicie pionkiem

Promocja pionka podczas bicia

Ruch damki

Różne możliwości bicia

Brazylijskie

8 x 8

12

P + T

nie

długi

max

Polskie

10 x 10

20

P + T

nie

długi

max

Rosyjskie

8 x 8

12

P + T

tak

długi

dowolne

Angielskie

8 x 8

12

P

stop

krótki

dowolne

Włoskie

8 x 8

12

P - D

stop

krótki

il piu col piu

Hiszpańskie

8 x 8

12

P

stop

długi

max

Niemieckie

8 x 8

12

P

stop

długi

dowolne

Szwedzkie

8 x 8

12

P + T

nie

długi

dowolne

Kanadyjskie

12 x 12

30

P + T

nie

długi

max

 

Bicie pionkiem:

P oznacza, że pionek może bić tylko do przodu

P + T oznacza, że pionek może bić zarówno do przodu, jak i do tyłu

We włoskich warcabach pionek bije tylko do przodu i nie może bić damki

 

Promocja podczas bicia:

„stop” oznacza, że pionek dochodzący do ostatniej linii kończy ruch i staje się damką

„nie” oznacza, że pionek, który doszedł do ostatniej linii podczas bicia i może bić dalej, musi bić i nie staje się damką

„tak” oznacza, że pionek, który doszedł do ostatniej linii podczas bicia staje się damką i od razu może kontynuować bicie jako damka

 

Ruch damki

W angielskich i włoskich warcabach damka porusza się do przodu i do tyłu tylko o jedno pole. Damka bije (do przodu i do tyłu) tylko bezpośrednio sąsiadującą bierkę (pionek lub damkę) i po biciu zatrzymuje się na wolnym polu za zbitą bierką.

W warcabach niemieckich damka porusza się o dowolną liczbę pól, ale po biciu musi się zatrzymać na pierwszym polu za zbitą bierką.

W pozostałych wariantach damka może poruszać się o dowolną liczbę pól i po biciu zajmować dowolne pole za zbitą bierką.

 

Różne możliwości bicia:

„max” oznacza, że gracz, który ma różne możliwości bicia, musi wybrać takie bicie, w którym bije maksymalną liczbę bierek (nie ma znaczenia, czy są to pionki czy damki)

Występujące we włoskich szachach reguła „il piu col piu” oznacza, że:

● gracz musi wybrać takie bicie, w którym bije maksymalną liczbę bierek

● jeżeli są równe, musi wybrać bicie damką, a nie pionkiem

● jeżeli są tylko bicia pionkiem lub tylko damką, wybiera takie, żeby zbić więcej damek

● jeżeli jest znowu równowaga, wybiera takie bicie, w którym wcześniej bije damkę

 

Wszystkie wymienione w tabelce warianty rozgrywane są na czarnych polach, z wyjątkiem warcabów hiszpańskich, rozgrywanych na białych polach. Gra na czarnych polach według zasad warcabów hiszpańskich nosi nazwę warcabów portugalskich.

 

W warcabach tureckich, rozgrywanych na planszy 8 x 8, gracze mają do dyspozycji po 16 pionków, które ustawiają na wszystkich polach na drugiej i trzeciej linii od swojej strony. Pionki mogą poruszać się do przodu lub w bok i bić poprzez przeskoczenie bierki. Damka porusza się do przodu, do tyłu i w bok o dowolną liczbę pól.